KUV2V Kétcsatornás külső ugrókódos rádióvevő beépített antennával

KUV2V Kétcsatornás külső ugrókódos rádióvevő beépített antennával
Hogyan kéri a terméket?
14 990 Ft

TERMÉKISMERTETİ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KUV2V típusú

kétcsatornás ugrókódos rádióvevıhöz

 

A KUV típusú távirányítókhoz tervezett KUV2V rádióvevő magas fokú védelmet nyújt használójának. Kétcsatornás kialakítású, antennája pedig beépített, így időtállósága kiemelkedő. Rendelje meg shopunkból, és használja minden nap!

 

1. Alkalmazás:

Ajánlott minden magasfokú kódvédelmet igénylő rendszerhez távirányítási célra vevőként pl.: elektromos kapu- és garázsnyitó berendezésekhez, stb.

A vevő csak a KLING Kft. által forgalmazott KUA… típusú távirányítók jelét képes efogadni (megtanulni, azonosítani).

 

2. Az alkalmazott kódátvitel főbb jellemzői:

• 66 bit átviteli kódhosszúság, kódvariációk száma:266

• Magasfokú biztonságot jelentı KEELOQ titkosítási algoritmus használata.

• Minden használatkor (gombnyomáskor) drasztikusan megváltozó kódsorozat.

• A vevő megismételt (pl. lehallgatott és újraküldött) kódsorozatot már nem fogad el.

• Minden adó (távirányító) saját titkosítási kulccsal rendelkezik, ami kiolvasás ellen védett.

 

3. A rádióvevő főbb jellemzői:

• Maximum 200 db távirányítót tud ‘megtanulni’.

• Mindkét kimeneti csatorna (az „A” és „B” jelő is) egymástól függetlenül programozható monostabil vagy bistabil mőködési üzemmódba.

• Monostabil üzemmódban – sikeres vétel és kódazonosítás esetén – a kiválasztott kimenet minimum 0,5 ÷ maximum 20 másodpercig marad aktív egyszeri távirányító gombnyomásra (a két határérték közötti idıtartam a távirányító gombjának nyomvatartási idejével „szabályozható”).

• A kétgombos KUA2 típusú távirányító háromcsatornásként is használható a két gomb egyszerre történı megnyomásával.

• Bistabil üzemmódban a kimenetek mindenkori állapota is el van tárolva a „nemfelejtı” memóriában, így pl. egy bármilyen hosszú ideig tartó áramkimaradás után az elızıleg aktív kimenet újra (automatikusan) bekapcsolt állapotba vált vissza.

• A maximum 4 db lehetséges táviránytó csatorna (nyomógomb) bármelyike programozható bármelyik vevı kimenethez, akár még úgy is, hogy pl. az egyik kimenet monostabil a másik bistabil üzemmódban reagál (egyidıben) a távirányító ugyanazon gombjának megnyomására.

• A távirányító tanítási üzemmódban a vevı mindkét csatornáját külön-külön be kell tanítani. A csatornánkénti tanítást a távirányító azon gombjának megnyomásával kell végrehajtani amelyikkel a késıbbiekben az adott vevı kimenetet használni kívánja (részletesen lásd késıbb).

• A vevı elektomos csatlakoztatása a beépített sorkapcsokon keresztül történhet. tel.: (+ 361) 433 1666 fax: (+ 361) 262 2808 1106 Budapest, Gránátos u. 6. KLING Kft Kiadás dátuma: 2008.11.28. Tel:433-1666 „A” relé „A” LED-ek: S1 S2 P1 P2 „B” LED-ek: „B” relé Üzemmód LED: Z1 (zöld) Hiba LED: P3 Üzemmód választó nyomógomb: Nyg1 RESET nyomógomb: Nyg2 „A” csatorna kimenet „B” csatorna kimenet Tápfeszültség bemenet Antenna bemenet Külsı antenna kábel

• A már “megtanult” távirányítót egy megismételt betanításkor a vevı felismeri és az azonosító kódokat ugyanabban a memóriacellában tárolja el mint előzőleg. Így tehát bármelyik betanított távirányító mőködtetı „gombkódja” bármikor megváltoztatható (egy megismételt tanítási mővelettel) anélkül, hogy ezzel újabb helyfoglalás történne a vevı memóriájában.

• Az ugrókód megfejtési kulcsa a vevı mikroprocesszorának belsı, nemfelejtı memóriájába van “beégetve”, ami kiolvasás ellen védett.

• A távitányító betanításakor az ugrókód generálása nem befolyásolható.

 

4. A rádióvevı mőszaki adatai:

Üzemi frekvencia : 433,92 MHz

Tápfeszültség tartomány : Ut= 16 - 24 V váltó (AC) vagy Ut= 19 - 32 V egyen (DC)

Tápáram felvétel (tipikus értékek) : nyugalmi (standby) → 31 mA (Ut= 24V AC) vagy 17 mA (Ut = 24V DC) 1 db kimenet aktív → 36 mA (Ut= 24V AC) vagy 21 mA (Ut = 24V DC) 2 db kimenet aktív → 41 mA (Ut= 24V AC) vagy 25 mA (Ut = 24V DC)

Kimenetek: : 2 db feszültségfüggetlen záró ( NO ) relékontaktus, melyek ellenállás jellegő maximális terhelhetısége: max. 0,3 A max. 60 V DC kapcsolt feszültség esetén és max. 0,5 A max. 125 V AC kapcsolt feszültség esetén

Vételi hatótávolság : Függ a helyszín adottságaitól (domborzat, rádiófrekvenciás zavarszint, stb.), kedvezı esetben (sík terepen) elérheti a 100 métert is

Üzemi hımérséklettartomány : – 20 - tól +60°C - ig

A doboz külmérete : 80 x 40 x 21 mm

 

Az „A” kimeneti csatorna sárga fényű állapotjelző LED-jei:

 

S1 → az „A” kimeneti csatorna aktív állapotát jelző LED

S2 → az „A” kimeneti csatorna tanítási, programozási állapotjelző LED-je

 

A „B” kimeneti csatorna piros fényű állapotjelző LED-jei:

P1 → a „B” kimeneti csatorna aktív állapotát jelző LED

P2 → a „B” kimeneti csatorna tanítási, programozási állapotjelző LED-je

 

Egyéb jelző LED-ek:

 

Z1 → a rádióvevő üzemmódját jelző zöld fényű LED (a jelzések értelmezését lásd később)

P3 → hibás (tárolt) gombkódot, vagy érvénytelen (ismételt) vételi hibát jelző piros fényű LED. Ha ezt a hibát érvényes távirányító használatakor észleli, akkor a távirányító úratanítása szükséges!

 

6. A rádióvevı ajánlott felszerelése:

 

A rádióvevőt nedvességtől védett száraz helyiségben, vagy kültérben vízmentes dobozba (pl. a motorvezérlı elektronika dobozába) beépítve ajánlott felszerelni. A jó vétel érdekében nagyobb fémfelületektől távol, lehetőleg magasan (garázsban ha van ablak annak közelében) célszerő ehelyezni. A mellékelt antennahuzal jó pozícióba állításával többnyire biztosítható a megfelelő vétel. Az antennahuzal toldásával, rövidítésével a vételi távolság csökkenhet.

 

A rádióvevő dobozát a hátoldalán levő ragasztó alátét, vagy mőanyag bilincs használatával lehet rögzíteni. A doboz megfúrása és csavarral vagy szegeccsel történő rögzítése a garancia elvesztését eredményezi! A doboz rögzítését érdemes az üzembehelyezés utolsó lépéseként végrehajtani. Ragasztás előtt a rögzítési felületet szennyeződéstől, portól meg kell tisztítani.

 

7. A rádióvevő előkészítése a programozáshoz és a távirányítók betanításához:

 

• A rádióvevő üzemmódjának programozásához és a mőködtető távirányítók betanításához csak az antenna és a tápfeszültség csatlakoztatására van szükség.

• Az “A” és “B” jelő csatorna kimeneteket a vezérelt (kapumozgató) berendezés első üzembehelyezése esetén – elıvigyázatosságból – csak a rádióvevő programozás sikeres befejezése után kösse be.

• A rádióvevőt a +24- jelő csatlakozási pontokon keresztül 24 V-os egyen- vagy váltakozó tápfeszültségre kell kapcsolni.

 

8. A rádióvevő programozása, a távirányítók betanítása:

• Kapcsolja be a 24V-os tápfeszültséget. Egyenfeszültség használatakor ügyeljen a helyes polaritásra!

A rádióvevő legelső üzembehelyezést mindíg egy teljes memóriatörléssel kell kezdeni! Ehhez nyomja meg és tartsa nyomva a rádióvevő Nyg1 nyomógombját mindaddig, amíg a Z1 LED folyamatosan világít (kb. 8-9 másodpercig). Ha a LED kikapcsolt, engedje el a nyomógombot. A memória áramkör üres lett. Most a rádióvevı az „egyszerű üzemmód” alapállapotába került. Ez azt jelenti, hogy mindkét kimenet – „A” és „B” is – normál, azaz monostabil (impulzus) üzemmódba állt be. • A távirányító(k) betanításakor először a vevő „A”, majd a „B” jelő kimeneti csatornájához kell hozzárendelni az aktuális távirányító azonosító adatait. Ezek a vevő „nemfelejtő” memóriában lesznek eltárolva. A betanított távirányító használatakor az adott vevő kimenetet azzal a gombbal lehet majd mőködésbe hozni amelyikkel a betanítás történt.

• Egy távirányító betanításának folyamata az alábbiak szerint történhet.  

- Nyomja meg kb. 1 sec ideig a Nyg1 jelő nyomógombot. Ekkor a gombnyomás időtartamára felvillan a Z1 LED és világítani kezd az „A” csatornához tartozó S2 jelő sárga fényű LED. (Ez a LED kb. 30 sec-ig folyamatosan világít, ha közben nem érkezik jel a távirányítótól. Ennyi a maximális várakozási idő a távirányító jelére. Ha ez letelik, akkor a vevő automatikusan kilép a tanulási üzemmódból).

 

- Nyomja meg a távirányító kiválasztott gombját. Ekkor, ha érvényes formátumú és nem „idegen kódolású” jel érkezik a vevıbe, akkor a sárga fényű S2 jelű LED kb. 0,5 sec ütemben villogni kezd amíg a távirányító gombját nyomva tartja. Engedje el a távirányító gombját. Az „A” kimenet betanítása megtörtént, a vevő ilyenkor automatikusan átvált a „B” kimenet tanítására (a sárga fényű S2 jelű LED kikapcsol és a „B” kimenethez tartozó P2 jelű piros LED világítani kezd).

 

-Most nyomja meg a távirányítón azt a gombot amelyikkel majd a „B” kimenet akarja mőködtetni. Ha a P2 LED villogni kezd, akkor már elengedheti a távirányító gombját. Ha elengedte, akkor a P2 LED villogása abbamarad és kikapcsol. A kikapcsolassal egyidıben a zöld fényű Z1 LED egy rövid felvillanása jelzi, hogy a „B” kimenet betanítása is megtörtént.  

 

-Ha bármelyik csatorna betanításakor a távirányító gombjának megnyomására S2 vagy P2 LED villogása elmarad (ehelyett kikapcsol) és ezzel egyidőben viszont a zöld fényű Z1 LED villogni kezd, akkor idegen kódolású távirányítóból érkezett a jel amit a vevő nem fog megtanulni!

 

-A következı távirányító betanításához ismét nyomja meg a Nyg1 jelű nyomógombot és folytassa a tanítást a már leírt módon.

 

9. Mőködési üzemmód választás:

A vevő kimenetei („A” és „B”) egymástól függetlenül programozhatók monostabil vagy bistabil üzemmódba. Alapesetben (pl. minden memóriatörlés után) a vevı automatikusan monostabil (vagy “impulzus”) üzemmódba áll be.

Szükség esetén lehetőség van a vevő két kimenetének egymástól független monostabil vagy bistabil üzemmódba állítására is, amely üzemmód beállítást a tápfeszültség kikapcsolásának hatására sem fogja „elfelejteni”.

A rádióvevő bistabil üzemmódja azt jelenti, hogy a távirányító érvényes jelének vétele esetén a mőködtetni kívánt vevőkimenet az addigi állapotát megváltoztatja és az új állapotot a távirányító gombjának elengedése után is megtartja (pl. ha ki volt kapcsolva, akkor bekapcsol és fordítva). Bistabil üzemmódban a tápfeszültség kikapcsolása (pl. áramszünet) utáni tápfeszültség visszakapcsoláskor a KUV2V rádióvevı arra is emlékezni fog, hogy mi volt a kimenetek kikapcsolás elıtti állapota és arra „áll vissza”.

 

A KUV2V vevı két kimenetét az alábbi üzemmód kombináciık szerint lehet programozni:

 

1. „A” = monostabil és „B” = monostabil

2. „A” = bistabil és „B” = monostabil

3. „A” = monostabil és „B” = bistabil

4. „A” = bistabil és „B” = bistabil

 

A vevő kimenetek üzemmód választásához nyomja meg a Nyg1 (funkció) és a Nyg2 (Reset) nyomógombokat egyszerre, majd engedje el a Nyg2 (Reset) gombot, a hosszu szárú Nyg1 gombot viszont tartsa továbbra is lenyomva. Ebben az állapotban Z1 LED gyors kb. 1/8 sec ütemben villogni kezd. Ez a gyors villogás jelzi a kimenetek üzemmód beállításának folyamatát, ami addig tart amíg Nyg1 nyomógombot lenyomva tartja.

 

A monostabil/bistabil üzemmód kiválasztásához figyelni kell az „A” és „B” kimenetekhez tartozó programozó LED-ek állapotát („A” → S2 és „B” → P2). A világító LED bistabil üzemmódot jelent, a kikapcsolt pedig monostabilt. Az üzemmód választó menübe történő belépéskor a fent vázolt sorrendben „kínálja fel” a vevő szoftvere a lehetséges üzemmód változatokat. Minden „felkínálás” 2 másodperc ideig tart, mielőtt átvált a következőre. A 4. állapot (mindkét kimenet bistabil: S2 és P2 LED is világít) felkínálása után újra az 1. következik, és ez így ismétlődik ciklikusan mindaddig amíg Nyg1 nyomógomb lenyomott állapotban van.

 

A megfelelő üzemmód kiválasztása úgy történik, hogy amikor a LED-ek által „felkínált” állapot megegyezik a használni kívánttal, akkor – azon a 2 másodpercen belül amíg a „felkínálás” tart – a Nyg1-es nyomógombot el kell engedni. A kiválasztási folyamat végét Z1 LED kb. 1 sec-ig tartó bekapcsolása jelzi.

A kimenetek üzemmód kiválasztása (megváltoztatása) bármikor megtehető anélkül, hogy a már használatban levő távirányítókat újra be kellene tanítani.

 

A garancia feltételeiről részletesebben itt olvashat.

 

Adatok
Cikkszám
KUV2V
Hasonló termékek
-8%
12 990 Ft
11 990 Ft
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!